duchowa.pl
Menu:
Strona główna
O autorze
O książce
Okładka
Opinie
Dla czytelników
Dane techniczne
Wydanie I     2014r.
Ilość stron: 496
Format: 14,1x21 cm
Okładka miękka
ISBN:
978-83-64394-01-0
Rysunki:
Magdalena Zielezińska
Inne teksty autora:
Krótka instrukcja
    "używania życia"

"Zapukajcie, a będzie wam otwarte. Proście, a będzie wam dane."  Usłyszałem kiedyś stwierdze, iż człowiek został st... czytaj dalej »
Krótka opowieść
    o drodze do
    urzeczywistnienia

Anioł pyta Boga: "Boże skoro jestem tak samo doskonałą istotą jak ludzie, to dlaczego ich nie uszczęśliwiasz tak jak mnie... czytaj dalej »
Anielski seks
Poznając różne kultury religijne oraz teorie na temat aniołów - ich "życia i funkcjonowania" zazwyczaj spotykałem się z teori... czytaj dalej »
Krótka opowieść
    o stworzeniu

Słyszałem wiele o początku powstania istnienia ludzkiego, o różnicy między ludźmi, aniołami i istotami oświecon... czytaj dalej »
Jaka jest rola Boga?
Mówi się, że Bóg jest surowy, że karze nas cierpieniami, wystawia na ciężkie próby i za wszelkie niepowodzenia w naszym... czytaj dalej »
List od aniołka
Witaj! Pewnie chcesz wiedzieć skąd się wziąłem i kim jestem. Jestem anielską częścią swojego pana. To ja zawsze m... czytaj dalej »
"Pieniądzowi się
    zawierzyłem"

Kilkadziesiąt lat temu nie było Internetu, telewizji i innych środków, którymi obecnie dopływa do nas masowa reklama. Słyszy się obecn... czytaj dalej »
Relacje filmowe
   wykładów

Polecam
Zapraszam do zapoznania się z pierwszą książką autora
DZIECI REGRESJI
-Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji

Jest to książka terapeutyczna.
Ma ona za zadanie
pomóc dorosłemu człowiekowi uwolnić się od przeszkadzających
mu w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa.
Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo
i świadomie wychowywać własne potomstwo,
by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.
Ciekawe Linki
Informacje
    o zajęciach

SUBskrypcj@
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach
i kursach, wpisz swój adres
Powiadamiacz
Wpisz E-mail znajomych
dowiedz się więcej »

© Robert krakowiak
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Autor strony nie godzi się na powielanie ani rozpowszechnianie żadnego jej fragmentu bez jego zgody. Łamanie prawa i czyjejś woli to przede wszystkim kwestia czystości Twojego sumienia.
Kontakt
Robert Krakowiak

Najlepszą formą kontaktu ze mną jest kontakt telefoniczny. Odpisuje z dużym opóźnieniem nie na wszystkie E-maile.
Kontakt E-mail

Wysylanie wiadomosci...

Wiadomosc zostala wyslana pomyslnie.

Dziekuje.
Regresja - wycieczka w głąb siebieAby coś zmienić,
najpierw należy to poznać.

Aby zmienić siebie,
najpierw należy poznać siebie.


W naszym codziennym życiu bardzo często zachowujemy się nie tak jak byśmy chcieli. Ulegamy emocjom, boimy się w różnych sytuacjach, jesteśmy często niepewni, nieśmiali, nie wierzymy we własne możliwości lub nieprawidłowo postrzegamy sytuacje, w której się znaleźliśmy itp.
Najczęstszą przyczyną takiego zachowania są nasze traumatyczne doświadczenia w przeszłości, w czasie których powstały w nas błędne decyzje i negatywne emocje. Takie nie odreagowane urazy przejawiają się więc w naszym dorosłym życiu w postaci negatywnych, nieracjonalnych wzorców zachowania oraz emocjonalnego reagowania. Uzdrawianie takich wzorców wymaga naszej konfrontacji z dawnymi, nierzadko przykrymi doświadczeniami. Taka konfrontacja z przeszłością nazywana jest stanem regresywnym.

  Regresja jest to zjawisko w stanie medytacyjnym, w którym celowo zostaje wywołany powrót pamięcią z obecną świadomością do wcześniejszej fazy rozwoju, po to aby uwolnić powstałe w owym czasie negatywne wzorce reagowania.

Samo słowo regresja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza dosłownie: cofanie się, ruch wsteczny. Opisywane przeze mnie zjawisko regresji polega na cofaniu się pamięcią do pierwotnej przyczyny psychicznego urazu. Takie cofnięcie się pamięcią z obecną świadomością umożliwia nam uświadomienie dawnych doświadczeń, co za tym idzie, zrozumienie i zweryfikowanie błędnych decyzji oraz wyobrażeń powstałych w owym okresie, w rezultacie zmianę ich na przytomne i korzystne dla nas w obecnym życiu. Jest to więc konfrontacja umysłu świadomego z przetrzymywanymi przez podświadomość negatywnymi wzorcami zachowania. Regresja umożliwia nam uświadomienie przeżyć z okresów: wczesnego dzieciństwa jak również prenatalnego oraz poprzednich wcieleń.
W większości przypadków wykorzystane w tej książce przykłady wspomnień z dzieciństwa ujawniły się pod wpływem zjawiska regresji wykorzystywanego w terapii. W stan regresywny można wprowadzić poprzez głęboki relaks, w czasie którego, poddająca mu się osoba koncentruje się na pozytywnym obrazie siebie przeciwstawnym do negatywnego, psychicznego wzorca. Jeśli taka koncentracja jest wystarczająco mocna, wówczas podświadomość tej osoby uzewnętrznia wszystkie negatywne opory przed przejawianiem pozytywnych aspektów osobowości. Takie opory przejawiają się zazwyczaj w postaci odczuwanych emocji, tych samych jakie towarzyszyły danemu traumatycznemu doświadczeniu. Osoba poddana takiej terapii, czyli wprowadzona w stan regresywny, bardzo często uzewnętrznia i chwilowo wzmacnia odczuwanie owych emocji. Takie ponowne ich uzewnętrznienie umożliwia nam wgląd w przeszłe doświadczenia, co za tym idzie poznanie i zrozumienie przyczyn powstałych wówczas urazów, emocji i wzorców nieracjonalnego zachowania. Dzieje się to za pośrednictwem sugestii terapeuty, który widząc przejaw emocji u swojego klienta, sugeruje mu powrót pamięcią do pierwotnej przyczyny tych emocji, czyli do traumatycznego przeżycia. Dzięki temu ta osoba jest w stanie przyjrzeć się i zrozumieć przyczynę powstania swoich emocji oraz zaobserwować, jakie błędne decyzje podjęła pod ich wpływem i jak one pokutowały w jej dorosłym życiu. Dzięki takiemu przeglądowi możemy łatwo zmienić błędne, bazujące na ówczesnym niezrozumieniu, wzorce myślowe, co za tym idzie uwolnić się od zaburzeń oraz napięć psychicznych.

  Regresja udowadnia, że każda dolegliwość,
  jak również wszelkie powstające w naszym obecnym życiu problemy, mają swoją przyczynę w błędnych i niekorzystnych dla nas wyobrażeniach i decyzjach, podjętych
  w przeszłości, w różnych stanach naszej świadomości i w różnym stanie emocjonalnym, co powodowało niepełny przegląd konsekwencji owych decyzji.

Przyjrzyjmy się temu procesowi bardziej szczegółowo. Najpierw należy rozróżnić dwa rodzaje pamięci: świadomą i podświadomą.
Świadomie zapamiętujemy to, co było niedawno, natomiast łatwo zapominamy to, co jest odległe. Nasza podświadomość zapamiętuje to, co uznaje za ważne, a za ważne uznaje to, wobec czego mieliśmy stosunek emocjonalny. Wszystkie takie emocjonalne kody pozostawia w swojej pamięci dopóty, dopóki świadomie nie podejmiemy innej decyzji związanej z daną sytuacją i nie uznamy ich za niepotrzebne. Rzeczy mało istotne nie są w niej rejestrowane.
Pamięć świadoma rozwija się u dzieci od trzeciego miesiąca życia, wcześniej nie jest w niej nic rejestrowane. Pamięć podświadoma natomiast towarzyszy nam od zawsze, jednak my na co dzień mamy z nią znikomy kontakt.
Jak ma się to w praktyce i na czym polegają najczęstsze konflikty między obiema jaźniami? Główny problem polega na słabym kontakcie i braku umiejętności porozumienia się z własną podświadomością. Umysł podświadomy, by przestać podtrzymywać dawny, wyuczony, systematycznie powtarzany a niepotrzebny nam w obecnym czasie wzorzec zachowania, potrzebuje deklaracji i decyzji w tej sprawie ze strony umysłu świadomego. Jednak my świadomie nie pamiętając już zdarzenia, które doprowadziło do błędnego myślenia i postępowania, nie potrafimy zmienić podjętych wówczas decyzji. Godzimy się więc na dalszą jego realizacje twierdząc: "Taki już jestem i nie wiem jak miałbym to zmienić".
Na przykładzie wygląda to tak: Jako małe dziecko usłyszeliśmy od własnej mamy, że nie możemy wchodzić sami do ciemnego pokoju, gdyż tam są "baboki, które mogą nas pożreć". Jako małe i łatwowierne dzieci uwierzyliśmy w to, gdyż w tym okresie wierzymy we wszystko, do czego przekonują nas inni, a w szczególności rodzice. Dla podświadomego umysłu to twierdzenie stało się ważne i zostało przez niego zapamiętane, co w dorosłym życiu przeradza się w ciągły i nieuzasadniony lęk przed ciemnymi pomieszczeniami.
Wydaje się to śmieszne i mało racjonalne, jednak w rzeczywistości takie, wydawałoby się, banalne wzorce z dzieciństwa sterują naszym dorosłym życiem. Nasza podświadoma jaźń, mając słaby kontakt ze średnim Ja, nie potrafi przekazać nam zapamiętanego obrazu przeszłych i obciążających nas doświadczeń, mimo to powstałe w owym okresie emocje często paraliżują funkcjonowanie całej naszej osobowości. By swój wzorzec zachowania zmienić, potrzebujemy decyzji naszego średniego Ja, które miałoby zlecić podświadomej jaźni, by ta przestała się bać ciemności tłumacząc, iż "baboków" po prostu nie ma, gdyż były one wyłącznie wymysłem naszej mamy. Jednak umysł świadomy tego nie robi, ponieważ nie pamięta już zdarzenia odpowiedzialnego za ten wzorzec zachowania.
Jedynym znanym mi skutecznym sposobem na uzdrowienie wzorców zachowania, w tym wypadku lęku przed ciemnymi pomieszczeniami, jest nawiązanie lepszego kontaktu z niższym Ja, aby przypomnieć sobie całe zdarzenie. Taka pamięć przeszłości umożliwia rozwiązanie problemu poprzez spojrzenie w dojrzały, przytomny sposób na dawną sytuację i wyciągnięcie zdrowych wniosków, oraz podjęcie odpowiednich decyzji uwalniających nas od destrukcyjnych wzorców zachowania. Takim wspomnieniom powinny towarzyszyć emocje, co jest gwarantem ich autentyczności. Ponieważ wyobrazić sobie, że byłem "księciem z bajki" nie będzie nam trudno, natomiast z rozpłakaniem się na urojone wspomnienie pięknej księżniczki będziemy mieć już problem.
Ważnym czynnikiem wpływającym na nasze zachowanie są również wzorce skojarzeniowe.
Jeśli doświadczaliśmy czegoś, co wywołało w nas silne emocje, na przykład, zostaliśmy przez kogoś skarceni, a towarzyszyło temu coś charakterystycznego, lub działo się to w charakterystycznych okolicznościach, wówczas to coś, czy takie okoliczności, będą nam się zawsze kojarzyć z odczuwaną wówczas emocją i w podobnych okolicznościach owa emocja będzie paraliżować nasze funkcjonowanie. W takiej sytuacji również potrzebujemy powrotu pamięcią do danego zdarzenia, po to, by uświadomić sobie, że przeżywane obecnie emocje są tylko na zasadzie skojarzenia z dawnym doświadczeniem i że teraz pojawienie się podobnych sytuacji nie pociąga za sobą kary, której wówczas doświadczyliśmy.

  Wyuczone w dzieciństwie, nie przeprogramowane schematy, choć nie racjonalne i nie adekwatne do obecnych sytuacji, mają na nas wpływ i paraliżują nasze funkcjonowanie.

Regresja umożliwia nam więc zweryfikowanie dotychczasowych wyobrażeń i poglądów oraz zmianę naszego myślenia i postępowania. Czyli stwarza możliwości otwarcia się na przemiany w naszym życiu. Jest jednak skuteczna wówczas, kiedy dajemy sobie zgodę na pozytywne myślenie i koncentrujemy się na realizacji swoich celów. Terapia regresywna stawia nas w sytuacji, w której nie musimy już iść starą i błędną dla nas drogą, do której czuliśmy się przywiązani i zobowiązani. Otwiera nas ona na nowe kierunki postępowania i stwarza możliwość wybrania nowej drogi, ale gotowej receptury na zdrowe życie nam jeszcze nie podsuwa. Uczy nas jednak podejmowania w pełni korzystnych, rozsądnych i bezpiecznych dla nas decyzji, oraz jak w zdrowy i bezpieczny sposób korzystać z kryteriów, które sobie obraliśmy. Jest więc skuteczna wówczas, gdy realnie dopuszczamy możliwości pozytywnych zmian w swoim życiu. Dlatego należy łączyć regresję z innymi praktykami, które umożliwiają nam nowe i korzystne dla nas kierunki i możliwości. Regresja w połączeniu z innymi praktykami pozwala również bardziej efektywnie z nich korzystać, uwierzyć w ich realność oraz skuteczność.

  Regresja uwalnia od wszelkich zablokowań,
  starych wzorców myślenia i postępowania
  a w zamian pozwala zobaczyć nowe możliwości, ale tylko wówczas, gdy jesteśmy na nie ukierunkowani.

Regresja jest dla osób zdrowych psychicznie. Dla osób, które samodzielnie dążą do osiągnięcia konkretnych, stawianych przez siebie celów, wykorzystując w tym celu, oprócz terapii, inne praktyki. Jest to fragment książki: DZIECI REGRESJI - Robert Krakowiak. WWW.DUCHOWA.PL
Regresja odwołuje się do pamięci na płaszczyźnie emocjonalnej, czyli jest to praca z emocjami i ewentualnie towarzyszącymi im wspomnieniami. Najpierw więc pojawiają się emocje, a dopiero później ewentualne obrazy związane z tymi emocjami.
Regresja jest to stan podwyższonej świadomości, w której uaktywnia się pamięć przeszłych doświadczeń. Nie jest to więc hipnoza, ani żaden inny odmienny, nieprzytomny stan świadomości.
Dzięki zjawisku regresji odreagować można praktycznie każdą dolegliwość i wzorzec błędnego zachowania. Jednak regresja nie działa na każdego człowieka. W stanie regresywnym cofamy się z obecną świadomością, czyli możemy świadomie, na trzeźwo i przytomnie zweryfikować błędnie podjęte, nieświadome wówczas decyzje. Jesteśmy teraz bardziej świadomi, potrafimy więc podejmować słuszne decyzje i wyciągać wnioski zgodne z rzeczywistością. Jeśli jednak osoba, która poddaje się regresji nie jest wciąż w pełni świadoma, przytomna lub ma nieczyste intencje, którymi podtrzymuje stare urazy, ewentualnie nie potrafi szczerze przyznać się do własnych intencji i programów, a także nie dąży do realizacji stawianych przez siebie celów, nie będzie mogła uwolnić się od swoich destrukcyjnych wzorców, gdyż nie zmieni błędnych decyzji i nie wyciągnie słusznych wniosków z dawnych doświadczeń.
Regresja umożliwia nam więc szczere wejrzenie w głąb siebie, czyli jest to konfrontacja z przechowywanymi w podświadomości emocjami i myślokształtami.

Robert KrakowiakKsiążki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.
Zakup

  Zakup książki
Spis treści:
   Od autora
Wprowadzenie

Część I
Dlaczego afirmacje mogą zmienić nasze życie

Czynnik pierwszy
    - Dostrzegamy jedynie
    to, co znamy
Czynnik drugi
    - Podświadoma
    komunikacja
Czynnik trzeci
    - Kontakt z intuicją
Czynnik czwarty
    - "Lampa Aladyna"


Część II
Język podświadomości
   Logika podświadomości
   Pierwotne przekonanie
   Jak rozmawiać z
   podświadomością
   Podświadomość tu i
   teraz
   Motywacja
   podświadomości

Część III
Co mogą, a czego nie mogą zmienić afirmacje

   BHP w afirmacjach
   Podświadoma
   nawigacja
   Zadanie afirmacji
   Szczęście w związku
   miłości
   Uzdrawiająca moc
   afirmacji

Część IV
Idea afirmacji sukcesywnych

   By afirmacje zaczęły
   działać
   Argumenty i aspekty w
   afirmacjach
   Uwiarygodnianie
   afirmacji
   Stopniowanie afirmacji

Część V
Anatomia afirmacji

   Afirmacje podstawowe
   Afirmacje rozbudowane
   Afirmacje osobiste
   Afirmacje uwalniające
   Afirmacje wybaczające
   "Nie" w afirmacjach
   Błędy w afirmacjach
   Bardziej poprawne
   afirmacje
   Afirmacje w czasie
   teraźniejszym

Część VI
Ułóż własne afirmacje

   Ćwiczenie 1
   - Określanie celów
   Ćwiczenie 2
   - Określanie
   potrzebnych środków
   Ćwiczenie 3
   - Określanie poziomu
   Ćwiczenie
   - Prosperująca
   podświadomość
   Ćwiczenie
   - Kreacja związku
   miłości
   Układanie afirmacji
   Wzmacnianie afirmacji
   Dodatki uwalniające
   Narzędzia afirmacji
   Słowa kluczowe

Część VII
Propozycje samodzielnej pracy

   Dekret afirmacyjny
   Afirmacje na tapecie
   Technika
   - Pisanie afirmacji
   Technika
   - Na cztery strony
   świata
   Technika
   - Słuchanie i
   powtarzanie
   Podsumowanie
   Kolumna reakcji
   Wizualizacja
   - Odkryj osobiste
   szczęście

Część VIII
Przykłady afirmacji

   Wprowadzenie
   Afirmacje
   - Podnoszące poczucie
   własnej wartości
   Afirmacje
   - Na cel i sens życia
   Afirmacje
   - Wyzwalające moc,
   potencjał i możliwości
   Afirmacje
   - Dla udanego życia
   Afirmacje
   - Na sukces
   Afirmacje
   - Bezpieczeństwa
   Afirmacje
   - Dla opornych
   Afirmacje
   - Dla ducha
   Afirmacje
   - Dla nauki
   Afirmacje
   - Podnoszące
   kwalifikacje
   Afirmacje
   - Na podjęcie pracy
   Afirmacje
   - Na dobrą pracę
   Afirmacje
   - Na własną działalność
   Afirmacje
   - Dla artystów
   Afirmacje
   - Dla dostatku
   Afirmacje
   - Dla spłaty i
   odzyskania długów
   Afirmacje
   - Na komfortowe
   miejsce zamieszkania
   Afirmacje
   - Dla relacji z ludźmi
   Afirmacje
   - Dla udanego życia
   rodzinnego
   Afirmacje
   - Dla samotnych i
   zranionych serc
   Afirmacje
   - Dla kobiet po zabiegu
   aborcji
   Afirmacje
   - Na związek partnerski
   Afirmacje
   - Dla seksualności
   Afirmacje
   - Przeciw zdradzie
   Afirmacje
   - Dla bezwarunkowej
   miłości
   Afirmacje
   - Na atrakcyjność w
   związku
   Afirmacje
   - Dla kobiecości
   Afirmacje
   - Na zdrowie, dobry
   wygląd i samopoczucie
   Afirmacje
   - Wobec dzieci i innych
   Afirmacje
   - Uwalniające
   Afirmacje
   - Na wolność od misj,
   doktryn i stereotypów
   Afirmacje
   - Przeciw syndromowi
   "upadku świadomości"
   Afirmacje
   - Wybaczające
   Afirmacje
   - Wdzięczności
   Dekret afirmacyjny -
   Na uzdrowienie
   samooceny
   Dekret afirmacyjny -
   Wybaczający
   Dekret afirmacyjny -
   Osobisty
Świadectwa
    uczestników spotkań